VERKSAMHETSUTVECKLING

Tillsammans med er tar vi ett helhetsgrepp kring automatisering, ledarskap och förändring!

Automatisering, utförd på rätt sätt, bidrar till ökad kvalitet och kan i vissa sammanhang bidra till en mer likvärdig, neutral och rättssäker hantering.

Automatisering ger möjlighet att analysera resultat i stället för att sammanställa siffror, ger bättre underlag för beslut samt gör det möjligt att omfördela resurser till mer värdeskapande arbetsupgifter. Därmed ökar värdet av hela verksamheten samtidigt som ni blir en mer attraktiv aktör på marknaden!

Varför Bitoreq?

Vi har kompetens och erfarenhet att stötta er hela vägen vad gäller:

  • Strategiarbete
  • Projektledning
  • Taktiskt val av processer för automatisering
  • Val av rätt teknologi för ändamålet
  • Förstudie/ Prototyparbete
  • Teknisk lösningsutveckling
  • Metodik för införande
  • Förändringsarbete
  • Support
  • Utbildning av ett internt kompetenscenter för automatisering