Att ställa krav på rätt sätt är en konst. Det gäller framför allt att uttrycka sig så att omgivningen förstår vad man vill åstadkomma och varför. Det handlar också om att befinna sig på rätt abstraktionsnivå och att inte prata om hur saker och ting bör lösas. Det är ju lösningen på kravet som är mottagarens uppgift.

Målgrupp: Politiker, tjänstemän, chefer, ledare, upphandlare, m.fl.  

Syfte: Att få tips och råd om hur man ställer krav och om hur man följer upp att man fått det man var ute efter