Ett Centre of Excellence, CoE, eller Kompetenscenter för automatisering, har flera viktiga arbetsuppgifter att fylla. Vilka dessa arbetsuppgifter är, vilka roller som bör finnas med, vilken befogenhet ett CoE bör ha samt hur kommunikationen bör ske är några av de saker vi kommer att ta upp under denna utbildning.

Målgrupp: Verksamhet och IT   

Syfte: Att få tips och råd inför etablering av ett CoE

INTRESSEANMÄLAN