• Automatisk hantering av försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd (Socialtjänsten)

  • Automatisk sjuklönehantering (Lagen om Stöd och Service, LSS) 

  • Automatisk ansökan om avställning av sophantering (Miljö)

  • Automatisk ansökan om skolskjuts (Skolan)