Vår Vision/Mission

Att tillsammans med våra kunder bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens och automatiseringens

möjligheter

Om Bitoreq

Bitoreq AB startades 2016 av dess nuvarande VD. Drivkraften var möjligheten att snabbt kunna skapa värde, för både organisationer och individer, utan att behöva påverka befinliga system.

Automatisering i olika former är idag vår kärnverksamhet!

VD har ordet

 Automatisering är nödvändig!
– 
Anledningarna är både den ökade internationella konkurrensen och att vi relativt sett blir allt färre i arbetsför ålder.

Automatisering är inte bara teknik!
– Lyckad automatisering kräver visionära och modiga ledare, väl genomtänkt strategi och ett aktivt förändringsarbete.

Automatisering händer nu!
– Den revolution som vi tidigare upplevt inom verkstadsindustrin har nu kommit till våra skrivbord. 
 

Bitoreq frigör tid så att proffs får vara proffs!

Om du är ledare, utgår jag från att du vill leda verksamheter och människor.
– Vi underlättar uppföljning av din verksamhet samt skapar en mer attraktiv arbetsplats för dina medarbetare.

Om du arbetar med ekonomi, utgår jag från att du vill arbeta med resultat i stället för att samla in siffror.
– Vi stöttar dig genom att automatiskt samla in, analysera och presentera information på det sätt du önskar.

Om du utbildat dig inom ett vårdyrke, utgår jag från att du vill hjälpa människor.
– Vi låter din digitala medarbetare utföra vissa tidsödande och administrativa arbetsuppgifter

Om du arbetar med kommunal ärendehantering, utgår jag från att du vill stötta kommunens invånare.
– Vi skapar förutsättningar för dig att få göra just detta genom att frigöra tid till mer värdeskapande arbetsuppgifter

Om du arbetar med personaladministration, utgår jag från att du vill stötta medarbetare och ledare.
– Vi frigör tid för dig att få göra just detta.

 

Varför Bitoreq?

Bara fantasin sätter gränser för vad som är möjligt att automatisera. Det kan handla om att ta bort tråkiga arbetsuppgifter, om att frigöra tid till andra arbetsupgifter, om att räkna rätt, om att triggas av någon tidpunkt eller av någon sensor, om att per automatik hitta rätt data, om att analysera och sammanställa information, och så vidare.

Vi sätter en ära i att verkligen förstå era behov och i att leverera det ni faktiskt vill ha och behöver. Att det alltid ska vara hög kvalité på det vi levererar är självklart. När projektet är klart finns kunskapen kvar så att vi kan stötta er även med support om så önskas. Vi finns för er i alla faser både när det gäller strategiskt, taktiskt och operativt arbete. Kort sagt, vi har både erfarenheten och kompetensen att stötta er, oavsett på vilken nivå i verksamheten ni befinner er!

Med oss är det tryggt att automatisera!

Eva Kongshöj, VD

Vårt Team

Eva

Torsten

Paul

Siri

Sattar

Niklas

Ali

Pontus

Kenneth

Björn

Mina

Håkan

Peter