Vad är automatisering?

Hur kan vi använda mjukvarurobotar för att underlätta arbetet vid skrivbordet och vilket värde kan detta ge?

Vilka processer är lämpliga att automatisera och vilka är det inte?

Hur börjar man?

Hur hänger automatisering och digitalisering ihop?

Detta och mycket mer tar vi upp i denna grundläggande utbildning kring automatisering.

 

Målgrupp: Alla som vill ha en grundläggande förståelse för vad automatisering är

Syfte: Att få ett bättre grepp om automatiseringens möjligheter

INTRESSEANMÄLAN