Att införa automatisering i sin verksamhet leder till förändring.

På pappret kan detta verka enkelt men i verkligheten kan det ta emot. Hur hanterar man detta som ledare eller chef?

Denna utbildning genomförs i form av en workshop där vi delar med oss av erfarenheter kring förändring i samband med automatisering av arbetsuppgifter.

Målgrupp: Ledare och Verksamhetschefer som har i uppgift att leda andra genom den förändring man vill åt genom digitalisering och automatisering.

Syfte: Att få ett bättre grepp om automatiseringens möjligheter samt hur man leder arbetet för att undvika de fallgropar som finns.

INTRESSEANMÄLAN