UiPath skriver om Bitoreqs projekt med Strängnäs Kommun, där de genom att automatisera delar av sina administrativa processer kan fokusera på kärnverksamheten och samtidigt spara 4 miljoner kronor per år.

Vi blir alltid lika glada när någon av våra kunder lyfts fram, i detta fall Strängnäs Kommun. Vi jobbade med dem tidigare för att automatisera handläggningen av försörjningsstöd. Det var ett mycket lyckat projekt avseende resultat – de sparar 4 miljoner kronor per år på minskad administration – men också hur förändringsarbetet drevs.

Du kan läsa mer om projektet på vår sajt eller på UiPath