Allt fler kommuner låter robotar handlägga försörjningsstöd inom socialtjänsten, enligt en ny studie från Lunds universitet.

Studien visar också att robotarna kan jobba dubbelt så effektivt och har i vissa fall ersatt mänskliga handläggare.

I dag har 16 kommuner automatiserat handläggningen av försörjningsstöd, som tidigare kallades socialbidrag, berättar Lupita Svensson som är lektor i socialt arbete vid Lunds universitet. Hon är den som har gjort studien på uppdrag av Akademikerförbundet SSR.

Även om det endast är några procent av alla kommuner menar hon att utvecklingen går väldigt fort.

– Om det fortsätter i samma takt kommer det ta ett par år innan alla kommuner har robotiserat på det här viset, säger hon.

Roboten, som är mer ett datorprogram än en gestalt, kan fördubbla arbetskapaciteten, enligt Lupita Svensson som menar att kommunerna hanterar robotarnas effektiviseringsvinster olika.

En del kommuner har velat att de mänskliga handläggarna i stället ska ägna sig åt socialt arbete som att ge motivation och stöd, men hittills har det varit svårt att riktigt våga lita på sin nya digitala kollega.

– I många fall har handläggarna dubbelarbetat eftersom man har fortsatt kontrollera för säkerhets skull. Man är osäker på om de som söker har förstått och skickat in rätt uppgifter och man är osäker på om roboten verkligen fungerar. Då förlorar man hela effektiviseringsvinsten, säger Lupita Svensson.

I två kommuner har hon sett att roboten i stället ersatt människan, eftersom tjänster har dragits in.

– De här resurserna som man har kunnat frigöra. De har ätits upp av andra behov och då har det bara blivit nerdragningar egentligen. Även om det inte har varit intentionen från början.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7346681