Eskilstuna kommun öppnar e-tjänst för försörjningsstöd. Nästa år kan robotar ta över delar av handläggningen.

Från och med måndag går det att söka ekonomiskt bistånd på Eskilstuna kommuns hemsida. Tjänsten är ett första steg mot att automatisera handläggningen av försörjningsstöd.

En utveckling som intresserar allt fler kommuner. I Strängnäs har en robot ersatt åtta av tolv socialsekreterare på försörjningsstöd sen i september. Nu ska socialsekreterarna istället hjälpa fler i egen försörjning.